Renault

Ett av de första uppdrag vi utförde för Renault Nordic AB (2009) var av det knivigare slaget. Renault hade just ställt sig på egna ben efter ett mångårigt samarbete med Volvo. En stor del av återförsäljarledet var vant vid den gamla ordningen, vilket gjorde att Renault kom lite i andra hand. Samtidigt pockade även många av de andra bilmärkena på återförsäljarnas uppmärksamhet, med andra ord, vardag i en multibrandmiljö. Undersökningar från kundsidan tydde på att man visst uppskattade besöken på märkesverkstaden, men att man kände sig något lurade på priserna som alltid tycktes ändras under arbetets gång. Faktum var att de flesta verkstäder hade börjat med tydligare prissättning, men det var något som inte hade nått fram till kunden.

Utmaning: Skapa en aktivitet som dels ökar återförsäljarnas uppskattning av Renault, dels ökar kundernas uppskattning av Renaultverkstaden.

Lösning: Ett strategiprojekt drogs igång som ytterligare fördjupade sig i återförsäljarnas och kundernas vardag, tankegångar och verklighet. Utifrån detta drogs ett projekt igång för att få alla handlare att ta fram ett fast pris för en mängd frekventa tjänster. För att nå ända fram till kund skapades ett verktyg där respektive återförsäljare enkelt kunde ta fram en kampanjhemsida med sina egna priser. Detta följdes också upp med en kampanj med POS-material i verkstaden, DR till bilägare m m.

Resultat: Efter ett år hade merparten av målgruppen fått upp ögonen för att det nu fanns fasta priser i märkesverkstaden. Återförsäljarna upplevde att de fått hjälp med ett svårlöst problem.