Renault

I samband med att Renault Nordic AB 2009 skapade en egen organisation inleddes ett samarbete på nordisk basis med Dorian Mabb. Sedan dess är vi huvudansvariga för all kommunikation gällande servicemarknad, tillbehör, reservdelar och olika service- och trygghetstjänster. Vi arbetar med alla kanaler för att öka privatpersoners och företags upplevelser av att äga en Renault. En trevlig bieffekt av detta uppdrag är att vi har fått många nya vänner i våra nordiska grannländer;)