Holmgrens Bil

Så satte vi bilresan på pistkartan.

Med anläggningar på 13 orter är Holmgrens Bil ett av Sveriges största bilhandelsföretag. Man säljer och har auktoriserade verkstäder för alla sina 6 varumärken: BMW, MINI, Hyundai, Nissan, Ford och MG.

Vi på Dorian Mabb fick uppdraget att till vintersäsongen skapa aktivering mot Holmgrens bils befintliga och presumtiva kunder inom respektive anläggnings upptagningsområde.

Utifrån detta tog Dorian Mabb fram aktiviteter som lyfte fram bilresans naturliga koppling till vinterupplevelser i fjällen. Vi satte bokstavligen bilresan på pistkartan genom kampanjaktiviteter primärt via digitalkanaler som banners, SoMe och Holmgrens egna CRM-kanaler. Effekterna syntes snabbt i såväl nybilsförsäljning som i verkstad.

Nästa projekt

Uppsala Business Park