K1 Kvarteret Nacka strand

Platsmarknadsföring lade grunden till en ny naturnära stadsdel.

Tydlig och attraktiv konceptualisering väckte lusten till nytt boende.

Kommunikationsprojektet för det nya området K1 i Nacka strand drevs i nära samarbete med uppdragsgivarna Tobin Propertiies/Klövern. I konceptualiseringsfasen togs fasta på det natursköna läget, där fastigheternas ena sida vetter mot ett orört skogsbeklätt berg och den andra sidan har en synnerligen vacker utsikt mot Saltsjön och Stockholms inlopp.

Uppdraget bestod dels i en mer långsiktig platsmarknadsföring av det nya området, dels en mer säljande objektsmarknadsföring av K1-fastigheterna. Kampanjen rönte stor uppmärksamhet och den första etappen sålde slut redan några dagar efter säljstart. Aktiveringen innefattade allt från design, strategi, hemsida och marknadsmaterial till generering av nya potentiella köpare via sociala medier.

Strategi och koncept

Foto och film

Brand book

SoMe

Hemsida

Marknad och säljmaterial

Vill du veta mer om hur vi

skapade leads innan lansering?

Vid bostadsutveckling är det ofta stora summor i omlopp, och det finns normalt sett ett antal kritiska faser då det är särskilt viktigt att agera snabbt. Om man har startat kommunikationsprocessen i god tid och ser till att den löper parallellt med projektet i övrigt skapas möjlighet att vid rätt tillfälle snabbt omvandla intressanta leads till köpare. I starka marknader ökar detta möjligheten till högre försäljningspriser, i svagare marknader gör det försäljningsprocessen kortare.

Genom att arbeta mer långsiktigt, systematiskt och nära marknaden går det att bygga relationer med intressenter som kan omvandlas till betalande kunder när projektet är redo att lanseras. Därmed blir avtalsskrivningen enkel och man minimerar allehanda risker som kan uppstå. Att fokusera på att skapa relationer till bostadsintresserade människor, är också ett ypperligt sätt att bygga företagets varumärke över tid.

Vill du höra mer om hur vi tänker kring att bygga relationer med presumtiva kunder via en kostnadseffektiv marketing funnel? Är du nyfiken på hur man kan jobba effektivare och mer systematiskt med kommunikation, från intressefas till försäljningsfas? Hör av er till oss så berättar vi mer.

Nästa projekt

Alma