Renault

I samband med att Renault Nordic 2009 tog över verksamheten valdes Dorian Mabb till byrå för kommunikation på de nordiska marknaderna. Genom åren har uppdragen omfattat hela kundresan från provkörning och bilköp till service och reparationer i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Vem kan bättre ta hand om Renault än Renaults egen reklambyrå?

Vårt långa samarbete med Renault inleddes redan 2009. Genom att vi har agerat som en del av Renaults team med kontinuerliga möten, samtal och avstämningar, har vi fått samarbetet att fungera smidigt. Vi har under åren lagt en ansenlig mängd tid på att besöka återförsäljare, pratat med Renaultkunder och varit delaktiga i olika marknadsundersökningar för att skapa en förståelse i vilken miljö kommunikationen ska verka. För det är ju lite med relationer som med bilar, tar man väl hand om dem håller de för evigt.

Från väckt intresse till provkörning och lyckat köp

Arbetet med den inledande kundprocessen omfattar allt från aktiviteter som lockar till intresse för och provkörning av specifika bilmodeller till kommunikation under perioden mellan beställning och leverans, men även för det första året som ny bilägare. Beroende på specifik period och kund, förmedlas budskapen digitalt eller via print.

CRM som omfamnar hela kundresan

Inom ramen för CRM hanterar vi all kommunikation under hela kundresan, från att kunden visar intresse till 10-tals år efter köpet när kunden behöver hjälp med service eller en reparation. Det är således såväl nära och frekventa kontakter som långa relationer det handlar om.

SoMe som uppmärksammas och driver trafik

Renaults SoMe-aktiviteter har både kortsiktiga ambitioner i direktförsäljning och långsiktiga mål vad det gäller att bygga relationer till varumärket. Inläggen har således en relativt stor spännvidd i syfte och innehåll.

Digital försäljning i butik

Med inte långt ifrån 200 återförsäljaranläggningar bara i Sverige, krävs det en hel del arbete för att hålla återförsäljarnas personal motiverad och informerad när det gäller Renaults aktiviteter. Ett sätt att driva detta arbete är att engagera kunderna genom rörliga budskap på anläggningarnas digitala skärmar. Utmaningarna ligger ofta i att hitta en balans mellan det som ska skapa intresse och det som ska sälja, balans mellan rörelse och tydlighet.

Nej, allt behöver inte vara digitalt

Ingen har väl undgått att digitalisering sköljt över allt vad kommunikation heter under det senaste decenniet. Det är oftast det mest effektiva sättet att producera och distribuera budskap, men det viktigaste är trots allt att kommunikationen har stor effekt hos kunden.
Som alltid gäller det att i varje situation välja den kanal som kunden uppskattar mest. Vi har noterat att just när det gäller olika former av nybil- och tillbehörskataloger uppskattar de presumtiva kunderna att få sitta i lugn och ro och bläddra i tryckta kataloger, där bilder, papper och en svag doft av fräsch tryckfärg, bidrar med känslor som säljer.

Nästa projekt

Biopasset